Child Protection

At beskytte børn er vores højeste prioritet

Compassions dedikation til at beskytte børn

Vi mener, at børn skal være kendt, elsket og beskyttet. Som udtryk for dette sætter Compassion pleje og beskyttelse af børn først. Fordi børn, der lever i ekstrem fattigdom, er blandt de mest sårbare i verden, har Compassion etableret klare politikker designet til at fremme hvert enkelt barns sikkerhed og beskyttelse i vores programmer.

Compassion's tilgang til børnebeskyttelse er baseret på følgende overbevisninger:

 • Børn er værdifulde for Gud, de er unikt skabte individer og er værdige til værdighed og respekt.
 • Ingen vold mod børn er berettiget, og at al vold mod børn kan forhindres.
 • Det er alles opgave at beskytte børn.
 • Alle, der er involveret i beskyttelse af børn, skal altid handle i barnets bedste og holdes ansvarlige, hvis de ikke gør det.
 • Regeringsorganer har et ansvar for at beskytte børn mod skade og til at handle, hvis et barn bliver syg. Compassion bruger lokale retssystemer og mener, at lokale myndigheder er de mest egnede til at nå juridiske løsninger i straffesager. Samtidig har forældre og Compassion en vigtig rolle at spille i dette.

Hvordan Compassion beskytter børn

Vores måde at beskytte børn på begynder med at forhindre børn i at blive såret. Når et barn bliver syg, griber vi ind for at give offeret hjælp og helbredelse, samt underrette de relevante lokale myndigheder. Vi tror også på at give børn mulighed for at være aktører til at styrke og fremme deres egen beskyttelse.

For at nå disse mål giver Compassion:

 • Aldersbestemt undervisning om børns ret til beskyttelse for alle vores fadderbørn.
 • Uddannelse af værger i beskyttelse af børn og forebyggende foranstaltninger.
 • Uddannelse for medarbejdere, frivillige og kirkepartnere vedrørende beskyttelse af børn. Vi har en proces om hvordan man tager de passende skridt, når misbrug opstår.
 • Et adfærdskodeks for børns sikkerhed og beskyttelse.
 • Alle Compassions medarbejdere og faddere, der besøger deres fadderbørn, skal fremvise en straffeattest.

Din rolle som fadder til beskyttelsen af børn

Som fadder er du en del af Compassions bestræbelser på at befri børn fra fattigdom i Jesu navn.

Hvis dit fadderbarn fortæller dig noget i et brev, der får dig til at mistænke, at misbrug har fundet sted, eller vil finde sted, beder vi dig om at kontakte os på childprotection@compassion.se eller ringe til os på +45 89 80 60 60. Du vil find flere kontaktoplysninger om, hvem du kan kontakte HER.

Kontakten til dit fadderbarn

Da Compassion er involveret i kommunikationen mellem fadder og fadderbarn, kan vi hjælpe med at beskytte dit og dit fadderbarns privatliv. Det giver os også mulighed for at hjælpe dig med at navigere mellem kulturelle forskelle. For eksempel kan vi hjælpe dig med at undgå utilsigtet at skrive noget, der ville blive opfattet som upassende eller stødende.

Retningslinjer for kommunikation:

 • Vi leverer ikke breve til eller fra fadderbarnet, der indeholder personlige kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail osv.) Eller upassende indhold.
 • Kontakt ikke dit fadderbarn via sociale medier. Som sociale medier og internette generelt bliver mere udbredt, indser vi, at faddere og fadderbørn kan kontakte hinanden online udenom Compassion. Dette medfører øgede risici for både børns og fadders personlige integritet og sikkerhed. Derfor skal al kommunikation ske via Compassion.
 • Hvis du bliver kontaktet af dit fadderbarn uden for vores korrespondance, for eksempel via telefon, e-mail, Facebook, Twitter osv., Skal du ikke svare. Fortæl os, hvis dette sker ved at ringe til +45 89 80 60 60 eller sende en e-mail til info@compassiondk.dk.
 • Fadderbørn og deres familier har ikke tilladelse til at kontakte fadderen uden for Compassions retningslinjer, dette er en betingelse for deltagelse i vores programmer. Ved at underrette os, hvis det sker, gør du det muligt for os at påpege situationen til de ansvarlige på stedet, som derefter taler med familien.

Når du besøger dit fadderbarn

Vi kræver udleveret politiets straffeattest for alle, der ønsker at besøge et Compassion Center eller møde deres fadderbarn. Dette gælder for alle besøgende, inklusive donorer, faddere, kunstnere, præster, Compassions medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Vores politik for beskyttelse af børn regulerer kontakten mellem faddere og børnene, både for grupperejser og for individuelle besøg. Alle besøgende, der kommer i kontakt med fadderbørn, skal have fået deres besøg godkendt af Compassion. Centret accepterer ikke besøg, der ikke er godkendt og planlagt på forhånd. Det hjælper os med at beskytte børnene på Compassions Centre mod potentielt at blive skadet.

Alle besøgende skal underskrive Compassions børnebeskyttelsespolitik og acceptere at overholde den, før besøget kan arrangeres. Compassion forbeholder sig retten til at afvise en anmodning om et besøg, der strider mod barnets tarv.

En fadder må ikke være alene med barnet. Når en fadder møder deres fadderbarn, kan det føles naturligt at dele kontaktoplysninger eller anmode om sådanne oplysninger fra fadderbarnet eller familien. Da direkte kommunikation, der ikke går gennem os, kan udsætte barnet eller fadderen for unødvendige risici, skal faddere og fadderbørn ikke udveksle kontaktoplysninger.

Denne side benytter cookies Læs mere