Evangeliet og fattigdom

Evangeliet er centralt i vores arbejde, og Jesus Kristus inspirerer og vejleder os.

Vi finder motivation i missionsbefalingen, og vi griber ind på alle områder af børnenes liv for at befri dem fra fattigdom i Jesu navn.

Hvad er fattigdom? Det er den almindelige opfattelse, at fattigdom kun handler om økonomi eller omstændigheder. "Hvis disse mennesker kun havde nok mad, vand, sundhedspleje og mulighed for uddannelse ...", tror vi, "så ville alt være i orden."

Det er rigtigt, at fattigdom begrænser adgangen til nødvendige ting og tjenester, og det er vigtigt, at vi arbejder for at imødekomme disse behov. Men der er mere til fattigdom end det materielle.

Det åndelige aspekt af fattigdom. Compassion har en holistisk tilgang til hjælpen vi yder. Vi griber ind i børnenes liv og støtter dem på alle livets områder. Vi ønsker at se hele mennesket og imødekomme de fysiske, følelsesmæssige, åndelige og økonomiske behov. At leve i fattigdom er ofte forbundet med skam. Børn får at vide, at de er værdiløse og nedbrydes af deres omgivelser. Når børnene kommer til Compassion-projektet, står de ofte over for følelsesmæssige og åndelige udfordringer. De kan føle alt fra hjælpeløshed til apati. Følelsesmæssige og åndelige udfordringer gør deres situation endnu vanskeligere.

"Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt." Johannes' tredje brev kapitel 1 vers 2

Børn har brug for at blive set, elsket og beskyttet, og de har brug for ansvarlige voksne, der kan hjælpe dem i deres følelsesmæssige, fysiske og åndelige udvikling. De primære behov er dækket. Ved derudover at arbejde med sind, krop, hjerte og det åndelige aspekt kan børn befries fra fattigdom.

Børnene går i skole og får undervisning, der supplerer, hvad den almindelige skole kan tilbyde. Vi tager os af hvert barns helbred. Vi sørger for, at de vaccineres og griber ind, når de har brug for lægehjælp. Vi stimulerer også fysisk aktivitet og lærer børn og deres omsorgspersoner om hygiejne.

Vi hjælper også børnene til at opnå både intern og ekstern forandring. Socialarbejdere tager sig af børnenes velbefindende og yder ekstra støtte, såsom traumebehandling. De modtager kærlighed og opmuntring fra projektets ansatte samt fra breve fra faddere.

"Du er blevet værn for den svage, værn for den fattige i hans nød, ly under skybrud, skygge i hede." Esajas' bog kapitel 25,4

Compassion projekterne lærer børnene, at Gud elsker dem ubetinget. De lærer evangeliet at kende på en måde, der passer til deres alder og kultur. De får bibelundervisning og en børnebibel.

Vi i Compassion ser, at evangeliet har stor kraft i de børns liv, der deltager i vores programmer. Mennesker, der har ændret sig indeni, ændrer verden. På verdensplan vender Compassion børn og tidligere faddere tilbage til deres samfund og hjemlande. Gud har en plan for dem, og de er fulde af håb og kraft!

For at befrie børn fra fattigdom skal vi imødekomme deres fysiske og materielle behov såvel som deres åndelige behov. De lokale kirker, vi arbejder med, giver dem mulighed for at høre det livsændrende budskab.

"Før ordet for de stumme, tal deres sag, når de er ved at bukke under. Før ordet, døm retfærdigt, og skaf den hjælpeløse og fattige ret!" Ordsprogenes bog kapitel 31, 8-9.

What is poverty? It can be easy to see it as strictly a material or circumstantial issue. “If these people just had enough food or water or education or healthcare,” we think, “then everything would be fine.”

It’s true that poverty limits access to these vital things, and it is important that we work to see those needs met. But there’s more to poverty than material concerns. In fact, those material concerns are symptoms of something deeper—a spiritual condition.

Our world is broken because our relationship with God is broken.

CDSP-IO-21-0906.jpg

The spiritual nature of poverty

The opening chapters of the Bible show the creation of a perfect world, one God declares “very good” (Genesis 1:31). God, humanity and the rest of creation lived in perfect harmony.

It was a world in which poverty could not exist.

That is, until sin entered the world. In Genesis 3, we see the first humans choose to rebel against their Creator and destroy all that was very good about their relationship with God, each other and the world around them.

Poverty became the default setting of the world.

Where there was once harmony between God, humanity and creation, there was now discord. Where once the ground produced fruit in abundance, now even a meager existence would require struggle and toil (Genesis 3:17-19).

0908BF-976.jpg

Because we as humans choose our own way over God’s, the world around us exhibits the symptoms of this brokenness. Whether it is violence, environmental degradation, exploitation, poverty or slavery–all suffering and injustice stems from humanity’s broken choices that lead to brokenness in the world around us.

An eternal solution to poverty

While that might seem bleak, there is good news! Jesus came to redeem all that is broken and restore our relationship with God—both for those of us living in material comfort and for those of us living in material poverty.That doesn’t mean Jesus promises life without suffering. We still live in a broken and fallen world.

1109BD-0505.jpg

Denne side benytter cookies Læs mere